Ackrediterat Laboratorium

AREVA NP Uddcombs laboratorium har bred kapacitet inom mekanisk provning med snabba, pålitliga resultat levererade via godkända rapporter. AREVA NP Uddcombs mekaniska provningslaboratorium i Karlskrona utvärderar rutinmässigt mekaniska egenskaper såsom sträckgräns, hårdhet, slagtålighet, motstånd och töjning. Kärnkompetens Vår kärnkompetens är kunskap kring hur material påverkas av svetsning och vad som händer då svetsen utsätts för olika påfrestningar i dess miljö. Vi specialiserar oss också i material som är svåra att svetsa. Mekanisk provningskapacitet

 • Dragprovning av prover med lastkapacitet upp till 600 kN. Maximalt 1000 mm långt och 45 mm brett. Maximalt 250 mm förlängning.
 • Slagprovning, Charpy V, 300 J inom ett temperatursområde mellan – 60 ºC till + 20 ºC
 • Hårdhetsprovning, Vickers upp till HV10
 • Bockprovning

Metallurgisk undersökning

 • Manuell och halvautomatisk slipning & polering
 • Elektrolytisk etsning.

Mikro- och makroundersökning

 • Inspektera ytor och sprickindikeringar
 • Fastställa mikrostrukturella funktioner
 • Svetsprocedurkvalificeringar.

Ferrithaltsmätning

 • Mätning av ferrithalten i autentiskt och duplex-stål

Svetsarprövning och procedurkvalificering Vi har lång och gedigen erfarenhet i att planera och kvalificera procedurer enligt ASME IX, EN ISO 15614-1, 15614-7 och 15613.

 • Möjlighet att kvalificera svetsare i vår verkstad.
 • Svetsprocedurkvalificering, vilket inkluderar visuell undersökning, mekanisk provning, metallurgisk undersökning och icke-förstörande provning.

Felanalys

 • Rådgivning
 • Granskad rapport via tredje part

I samarbete med partners

 • Icke-förstörande provning (NDT eller NDE)
 • Kemisk analys