manufacturing

Tillverkning

AREVA Uddcomb AB har en bred erfarenhet i tunga konstruktions och tillverkningsprojekt. Vårt arbete är baserat på en hög grad av prefabricering och hopsättning, planeras i detalj, och därigenom minimera montagetiderna för våra kunder. Vi arbetar enligt alla gällande kvalitetsstandarder tillämpliga för industrins bransch krav.

Vår bakgrund som tryckkärls tillverkare har gett oss gedigen erfarenhet och kunskap inom svetsning och hantering av tunga komponenterna med stora väggtjocklek.

AREVA Uddcomb är Sveriges ledande leverantör för tillverkning och installation av masugnsomställningar. Vi har utfört de senaste nio masugnsomställningarna i Sverige. Vi har levererat produktionsutrustningar för tillverkning av högspänningskabel, t.ex. impregneringsgrytor, vridskivor och vertikala hopslagare. Uppdragen har utförts som helhetsåtaganden med engineering, tillverkning, leverans och idrifttagning inkl. CE-märkning