Påsvetsade Rör – OptiCro™

Påsvetsade panntuber avsedda att förhindra korrosion och erosion i nya och befintliga avfalls- och biomasspannor

Bakgrund

Pannor som eldas med kommunalt avfall, biomassa och andra förnybara energibränslen, kan utsättas för högtemperaturkorrosion, vilket resulterar i en kort livslängd och höga drifts-och underhållskostnader.

AREVA Uddcomb har en produktionsenhet för utbytestuber med en påsvetsningsmetod, OptiCRO™ där vi har möjlighet att använda oss av flera olika typer av nickelbas och rostfria legeringar, t.ex. 59, C-276, 617, 622, 625, 686, c2000, 309, 310 för att möta kundernas olika behov och som förlänger livslängden för en överhettare och andra kritiska komponenter i pannan.

Förbättrad ekonomi och hållbarhet

OptiCRO™ är ett påsvetsgods med en minimal uppblandning med grundmaterialet, Den begränsade uppblandning ger ett utmärkt korrosionsskydd. Vår unika svetsmetod, OptiCRO™ ger utmärkta bockningsegenskaper utan risk för skador på påsvetsen, eller basmaterialet.

Den homogena påsvetsen behåller sina grundläggande mekaniska egenskaper och mikrostruktur även vid snäva bockningsradier.

AREVA Uddcomb OptiCRO™ metod är lösningen för att ersätta konventionella kolstål- och låglegerade rör i anläggningar som har problem med korrosion- och erosions i sina förbränningsmiljöer.

Med vårt ackrediterade laboratorium och vår svetskompetens har vi möjlighet att tillsammans med våra kunder utföra olika materialtester, att ta fram en optimal materialkombination för att minimera korrosion och erosion.

Kapacitet

  • 8 st produktionslinjer
  • 18 meter påsvetslängd
  • CMT svetsteknik för tunna lager och låg uppblandning

Uddcomb Metod OptiCro™

  • Påsvetsningen är en integrerad del av basmaterialet
  • Stort urval av basmaterial
  • Stort urval av tillsatsmaterial
  • Ingen PWHT
  • Korta ledtider