Pappers och massa industrin

AREVA Uddcomb – Är en engineeringpartner och global contractor inom avancerad manuell och mekaniserad svetsning i tryckbärande komponenter åt pappers och massaindustrien i hela världen.

En av våra mest kända och välrenommerade produkter är mekaniserad påsvetsning av följande komponenter:

  • Kontinuerliga massakokare (toppar, bottnar, cylindrisk mantel, bakom silplåtar)
  • Batchkokare (toppar, bottnar, cylindrisk mantel, bakom silplåtar)
  • Impregneringskärl
  • Stutsar och rörsystem

Vi har utvecklat specialanpassade mekaniserade påsvetsninglösningar för sulfat, sulfit samt dissolving processen.

Under mer än 30 år har vi utvecklat och jobbat med avancerad manuell och mekaniserad påsvetsning av tryckkärl och tryckbärande komponenter på site. Kritiska komponenter och utrustning på massa och pappersbruk skadas ofta av processrelaterad korrosion och erosion. Mekaniserad påsvetsning på site gör att våra kunder kan undvika ett komplext, kostnads och tidskrävande utbyte av komponenter. Våra kunder finns i hela världen och är några av världens största pappers och massa industrier såsom: International Paper, Westfraser, SCA, SAPPI, Stora Enso, Metsä board, Canfor, OJI paper, Cenibra, Billerudkorsnäs, Södra Cell, Carter Holt Harvey m.fl

  • Vi reparerar befintlig kritisk utrustning på site såsom: massakokare, tryckkärl, stutsar, rörsystem.
  • Vi tillhandahåller hela expertteam under våra kunders kritiska underhållstopp (projektledare, kvalificerade svetsare, konstruktörer, beräkningsingenjörer, metallurger, svetsingenjörer) samt svetsutrustning redo att utföra reparationer av kritisk utrustning på site.
  • Vi skickar kvalificerad personal och utrustning över hela välden inom 48h för att reparera och uppgradera våra kunders anläggningar i de fall de har akuta driftstopp.

Det som gör oss unika

Är att vi kombinerar vår expertis inom avancerad svetsning på site med våra engineeringresurser. Vi har över 100 ingenjörer in-house samt över 30 erfarna och kvalificerade svetsare som utför reparations och uppgraderingsprojekt inom massaindustrin över hela världen.

Engineering/spetskompetens

Mekanisk design och konstruktion, projektledning, strukturanalys, beräkning, svets & material, metallurgi, metallografisk provning, HSE/QC är samtliga ofta del av de projekt vi utför till våra kunder. Vi har samtliga resurser in-house vilket gör att vi har möjlighet att leverera totalåtaganden.

Vi utför kontinuerligt skade- och materialanalyser i vårt materiallaboratorium.

Tillverkning och installation

Konstruktion, tillverkning och installation av avancerade svetsade komponenter (ofta tryckbärande) är en del av vår vardag.