Avancerad svetsning

Avancerade svetsning är ett centralt inslag i de flesta av våra verksamheter.

AREVA Uddcomb åtar sig svetsreparationer i utmanande material, utvecklar svetsreparationskoncept, tillverkar svetsade produkter och vi erbjuder konsulttjänster. Vi har flera olika mekaniserade svetsutrustningar för MIG/MAG och TIG. Vi anpassar våra utrustningar för särskilda applikationer, t.ex. svetsuppdrag i trånga utrymmen eller med fjärrstyrning med kamera om så krävs. Vår utrustning och svetskompetens ger flexibilitet och produktivitet med bibehållen högkvalitativ svetsning.

Tillämpningsområden

  • Utveckling av svetsreparationskoncept för sprickor i svåra material, där vi också utför själva svetsreparation med våra kvalificerade svetsingenjörer, projektledare och svetsare.
  • Påläggssvetsning av stutsar eller andra komponenter i olika materialkombinationer, även i svårtillgängliga och riskfyllda miljöer såsom oljeplattformar, kärnkraftverk m.m.
  • Svetsning av komponenter inom läkemedelsindustrin eller liknande med höga krav på svetskvalitet och dokumentation.
  • Invändig påsvetsning av rörkomponenter inom olja och gasindustrin.