processindustri

Processindustri

Kostnaden för korrosion och korrosionsförebyggande inom Oil & Gas, offshore, process och petrokemiska industrin är betydande. AREVA Uddcombs påsvets kan vara en långsiktig och kostnadseffektiv lösning på korrosion och erosion problem på kritiska komponenter on-site. Vi har mer än 30 års erfarenhet från påsvets av tryckkärl, rör, stutsar och andra kritiska komponenter.

AREVA Uddcomb AB tillämpar påsvets i många olika applikationer, invändig och utvändig, mekanisk och manuell MIG/MAG och TIG. Vi har vår egen utveckling av svetsutrustning och utför påsvetsning och svetsreparationer mekaniserat.