Mekaniserad påsvetsning på site av Vacuum torn – Reparations och uppgraderingsprojekt på site i Afrika

2016-04-19

AREVA Uddcomb har utfört ett av företagets mest komplexa påsvetsuppdrag någonsin för en ny kund inom olja och gas industrin. Projektet stod inför flera tekniska utmaningar relaterade till kundens kvalitetskrav, materialtjocklekar, metallurgi, borttagning och återsvetsning av interndelar i kärlet mm. Hela projektet från förberedelsefasen till utförande fasen utfördes under stark tidspress och i enlighet med en mycket aggressiv tidplan. Kunden har gett AREVA Uddcomb högsta betyg när det gäller kvalitet...

Läs mer

Reparation av vibrationsmätstus på Forsmark 3

2016-03-31

AREVA genomförde på Forsmark 3 under revisionsavställningen 2015 en reparation av vibrationsmätstuts 32° (insticksstuts) i reaktortanken. Orsaken till reparationen var att 2 st indikationer hade upptäcks vid provning av stutsen under 2014. Åtgärden som utfördes var att insticksstutsen bearbetades loss från reaktortanken och en plugg svetsades in och slutligen bearbetades ytan till ursprunglig geometri. Åtgärderna genomfördes med fjärrmanövrerad utrustning i ett torrlagt schakt som var anslutet mot stutsen i reaktortanken....

Läs mer

Projekt HINT - Leverans av tankar och lyftutrustning

2016-01-14

AREVA Uddcomb fick innan sommaren en ny order från Barsebäck Kraft AB i mångmiljonklassen. Barsebäck planerar en partiell rivning av anläggningen med start 2016. Målet är att segmentera och paketera samtliga interndelar tillhörande Barsebäck 1:s och 2:s reaktorer. För detta ändamål har projekt HINT initierats. Projektet ansvarar för hantering och transport av interndelar från reaktorhallarna och ut till ett interndelslager som ska uppföras på anläggningens område. För att kunna hantera...

Läs mer