AREVA Road-Show

2014-10-30

I slutet av Oktober 2014 genomförde AREVA Uddcomb en ”road show” i Sverige tillsammans med experter från AREVA i Tyskland, för att presentera och uppdatera våra kunder om vårt FAMOS system ”Fatigue Monitoring System”

Läs mer

Nytt projekt i Forsmark

2014-08-01

Forsmark kontrakterade i augusti 2014 AREVA Uddcomb för att ta fram ett kvalificerat stutsreparationssystem. Avancerade reparationsuppdrag är en viktig del i vår verksamhet och vi är väldigt tacksamma att återigen få förtroendet att utveckla ett sådant system till den svenska kärnkraftsindustrin

Läs mer

Nytt uppdrag erhölls

2014-02-02

Ett Engineeringuppdrag erhölls i februari 2014 för strukturell verifiering av stödstrukturen för ett antal primärsystem till Ringhals. Uppdraget inkluderar också konstruktion av nya rörstöd.

Läs mer