Nytt kontrakt

2013-11-01

I november 2013 signerades ett nytt kontrakt för tillverkning av stigarledningar för härdinstrumentering till OKG 3, det andra kontraktet på kort tid för denna typ av produkter. Leverans sker 2015.

Läs mer

Kontrakt för leverans av kylanordning

2013-10-01

Nytt kontrakt för leverans av kylanordning för reaktortanklock till Ringhals signerades i oktober 2013. Ett genombrott för denna typ av mer kostnadseffektiva lösningar applicerbar på samtliga BWR i Sverige.

Läs mer

Partner till Ringhals

2013-01-01

I början av 2013 signerades ett samarbetsavtal med Ringhals, för att i ett integrerat samarbete mellan AREVA Uddcomb och Ringhals ansvara för komplett modernisering av flera primärsystem inkluderande bl.a. strukturell verifiering, dekontaminering och ventilbyten på Ringhals 1. Ett unikt projekt i samarbetsformen alliansprojekt.

Läs mer