Utförande av påsvetsprojekt i Alberta, Kanada.

2017-01-24

Ytterligare ett projekt är utfört där vi använde oss av vår mekaniserad sliputrustning och mekaniserad påsvets i ett kraftigt korroderat tryckkärl i Alberta, Kanada.

korrosion

Kraftig korrosion i mantelytan

slip

Mantelyta efter mekaniserad slipning

påsvets

Mantelyta efter påsvetsning