Underhållstjänster

AREVA Uddcomb har lång erfarenhet av att leverera underhållsrelaterade tjänster i projekt form eller på löpande räkning. Beroende på uppdrag så kan följande aktiviteter ingå:

  • Kemisk dekontaminering
  • Demontage
  • Installation av rör och underlag
  • Maskinbearbetning
  • Manuellt & mekaniserat svetsarbete
  • Kontroll och provning
  • Ventilrenovering
  • Tekniskt ingenjörsstöd
  • Dokumentation