Projekt

AREVA Uddcomb är ett projektorienterat företag, operativt främst inom det mekaniska området. Genom att utnyttja den yrkesskicklighet och de olika kompetenser och erfarenheter som finns inom företaget, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som implementeras under ledning av våra skickliga projektledare.

Moderniseringsprojekt

Moderniseringsprojekt utförs i nära samarbete med det globala AREVA, normalt med AREVA Uddcomb som underleverantör.

Åtgärder för ökad:

  • säkerhet
  • livslängd
  • effekt

ligger ofta bakom behoven kundinvesteringarna.

Systemmoderniseringsprojekt

Detta är projekt som normalt startar med t.ex strukturanalys och kan följaktligen sluta med konstruktionsförändringar, tillverkning, installationsarbete och slutdokumentation.
Projekt kan antingen utföras som helhetsåtagande eller på löpande räkning i nära samarbete med kund.

Exempel på typiska arbetspaket:

  • Modifieringar i ursprungligt rörsystem
  • Omkvalificering av underlag, mjukvara och hårdvara
  • Installation av nya ventiler
  • Kemisk dekontaminering

Reparations och komponentutbytesprojekt

AREVA Uddcomb har en bred erfarenhet av att genomföra avancerade och fjärrmanövrerade reparationer för nukleära applikationer. Vi har också dokumenterad erfarenhet vad gäller nykonstruktion, tillverkning och kvalificering av verktyg och utrustning som krävs för att genomföra de olika reparationssystemen.