Komponenter & tillverkning

AREVA Uddcomb har genom åren blivit en betydande leverantör av komponenter till nukleära applikationer. Leveranserna har varierat från ren tillverkning till mer kompletta leveranser med funktionsansvar.


Tillverkning av huvudkomponenter

På grund av föråldring måste komponenter såsom t.ex matarvattenfördelare och höljerör till härdinstrumentering bytas ut. Normalt ingår följande aktiviteter:

  • Detaljkonstruktion för tillverkning
  • Utveckling och verifikation av tillverkningsmetoder
  • Kvalitetskontroll och dokumentation


Partikelseparatorer

AREVA Uddcomb utvecklar och tillverkar partikelseparatorer. Partikelseparatorn är utformad för att samla upp skräp i reaktornära system med lågt tryckfall. Partikelseparatorn är en passiv komponent tillverkad med robust design utan några rörliga eller roterande delar. Separatorn töms regelbundet på skräp som samlas upp i en specialvagn för vidare analys och hantering.

Testblock

De sk. testblocken är autentiska modeller som används för undervisning och kvalificering av OFP-system. Testblocken är tillverkade enligt verklig geometri med verkliga defekttyper. AREVA Uddcomb har tillverkat testblock så länge som företaget har arbetat inom den nukleära industrin och har levererat mer än hundratals testblock, inklusive leveranser till USA, Japan, Ukraina, Korea och Finland. Alla testblocken är tillverkade enligt specifikation för geometri och defekter samt levereras med en slutdokumentation i enlighet med krav från kund och gällande kvalificeringsorgan.