areva_om_539x300

Skräddarsytt, säkert och smart

Det började med kärnkraft. AREVA Uddcombs historia började med att Uddcomb tillverkade och levererade reaktortankar och interndelar till de svenska kärnkraftverken. Det var på 1970-talet. I dag är AREVA Uddcomb en leverantör av skräddarsydda lösningar till kärnkraftindustri men också till andra industrier t.ex. petrokemi, olja, papper och HVDC-kabeltillverkare.

Lokal och global med gränslös kompetens

Sedan 2005 är företaget en del i AREVA-koncernen – en globalt marknadsledande leverantör av energilösningar och tjänster. Med detta som utgångspunkt har AREVA NP Uddcomb möjligheten att erbjuda produkter och tjänster som OEM-leverantör till t.ex. kärnkraftindustrin både lokalt och internationellt.
Vi är cirka 200 medarbetare, som i en kreativ miljö med korta beslutsvägar kan dra nytta av fördelarna med ett medelstort företag. Den unika mixen av teori och praktik som kännetecknar företaget, skapar mervärden för våra kunder både vid större och mindre uppdrag. Utöver en vass ingenjörsstyrka och egen verkstad med kompetenta svetsresurser, har vi också ett ackrediterat laboratorium.

Specifika behov kräver unika lösningar

Vi erbjuder kundanpassade lösningar i nära samarbete med våra kunder, för att möta deras krav på utveckling, resultat och tillgänglighet. Uppdragen utförs ofta i projektform och vi arbetar i hela värdekedjan från analys och konstruktion till tillverkning, installation och dokumentation. Beroende på kundens behov erbjuder vi också konsulttjänster och enskilda uppdrag.

 

process_scheme_arrow_sv